Đang tải...

Publication date: 05-07-2019


Xem phim Thiên Long Bát Bộ tập 42, Kiều Phong là bang chủ của cái bang Vì truy tìm nguồn gốc của mình đã giết nhầ hông nhan là A châu. Sau đó lại làm nguyên đại vương của nước đại liêu

Comment