Đang tải...

Publication date: 21-07-2020


Xem phim Phượng Quy Tứ Thời Ca ( Cẩm Ngôn Truyện ) tập 34, sau đó chị em nhà họ Văn lại vì một di chiếu của tiên vương mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương vị, Văn Tố Cẩm bèn dùng tên giả Cẩm Ngôn lẻn vào vương phủ muốn cứu tỷ tỷ,

Comment