Đang tải...

Publication date: 14-10-2020


Xem phim Phượng Lệ Cửu Thiên tập 36, Nhờ bị mất trí nhớ mà Diêu Mạc Tâm được sống lại với thể xác của người muội muội của mình, cô cùng Dạ Quân Thanh là một Túc Vương trải qua nhiều chuyện dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Comment