Đang tải...

Publication date: 14-10-2020


Xem phim Phượng Lệ Cửu Thiên tập 34, Phim kể về Diêu Mạc Tâm là hoàng hậu của Đại sở bị những kẻ trong triều hãm hại, sau một trận giông bão hồn phách của nàng được nhập vào cơ thể của Diêu Mạc Uyển, muội muội của Diêu Mạc Tâm.

Comment