Đang tải...

Publication date: 31-08-2020


Xem phim Lời Nguyền Gia Tộc tập 61, Và gia đình Ratangad tại Madhya Pradesh đang phải hứng chịu một lời nguyền có từ 150 năm trước ấy, lời nguyền không cho phép bất kỳ người thừa kế nào đội được chiếc vương miện.

Comment