Đang tải...

Publication date: 28-07-2020


Xem phim Hoàng Hậu Ki tập 51, “Empress Ki” kể câu chuyện một cô gái bình thường rời khỏi quê hương làm cung nữ ở triều Nguyên Trung Quốc, sau trở thành hoàng hậu.

Comment