Đang tải...

Publication date: 28-07-2020


Xem phim Hoàng Hậu Ki tập 50, Phim khắc lên bức họa người con gái kiên cường và đấu tranh vì quyền tự do, Với sự thay đổi đó, nhân vật Chung Hye của Joo Jin Mo sẽ được đổi thành vị vua giả tưởng Wang Yoo,

Comment