Đang tải...

Publication date: 11-09-2020


Xem phim Gạo Nếp Gạo Tẻ Phần 2 tập 36, Lời thoại, bối cảnh, tình tiết trong Gạo nếp gạo tẻ đã 'gột sạch mùi kim chi', thay vào là phong vị của phim Việt...

Comment