Đang tải...

Publication date: 16-10-2020


Xem phim Cát Đỏ tập 26, Nhớ, từng làm việc trong xưởng nước mắm của Hai Ngò. Cô yêu nhưng cũng hận Hai Ngò và quyết định tuyệt giao với ông, giấu không cho Hai Ngò biết cô có con với ông...

Comment