Đang tải...

Publication date: 28-05-2020


Xem phim Bản Lĩnh Kỳ Hiểu Lam Phần 2 tập 40, Phim dựa trên câu chuyện có thật về một đại học sĩ đời vua Càn Long, triều Thanh. Kỷ Hiểu Lam - một học sĩ ngay thẳng, tương phản với đại thần Hoà Thân

Comment