Phim Qua Tim Mau | Viet Nam


Tôi đă nghe lập luận cho cả hai giải pháp phần mềm trên tiền đề và dựa trên đám mây. Mỗi bên làm cho lập luận thuyết phục, tuy nhiên, các quyết định phải được dựa trên một số yếu tố. Rơ ràng với tôi rằng một loại h́nh triển khai không đáp ứng tất cả các nhu cầu. Các mục từ trên xuống cần được xem xét thường rơi vào một trong 6 loại, yêu cầu bảo mật, nội bộ hỗ trợ CNTT để quản trị một giải pháp, tuỳ biến, chi phí đầu tư ban đầu, chi phí liên tục trên đầu người và tích hợp với phần mềm của bên thứ ba.

An ninh

Công ty của bạn có một nhu cầu cụ thể để duy tŕ mức độ bảo mật cao nhất? Là thông tin của bạn công ty kho bí mật, thông tin tín dụng cá nhân, thông tin chăm sóc sức khỏe hoặc tài sản trí tuệ khác? Tôi thấy rằng một Qua Tim Mau số cơ sở dịch vụ hạn chế nơi đám mây và lịch tŕnh trên truy cập dữ liệu và bảo dưỡng mà có thể làm cho nó phiền hà cho một số yêu cầu kinh doanh. Nếu bảo mật cao là tối quan trọng để doanh nghiệp của bạn, trên tiền đề là dễ nhất (không phải là rẻ nhất) để đảm bảo.

Nhân viên IT nội bộ

Về các giải pháp tiền đề đ̣i hỏi phải có nhân viên chuyên môn kỹ thuật để quản trị, quản lư và hỗ trợ. Bao nhiêu tài nguyên công ty của bạn sẽ cần phải quản lư các giải pháp? Các giải pháp điện toán đám mây dựa trên giảm thiểu nhu cầu toàn thời gian nhân viên CNTT.

Tùy biến

Nhiều giải pháp dựa trên đám mây được cung cấp trong một môi trường đa người thuê nhà có nghĩa là các tùy chỉnh mà công ty của bạn có thể cần có thể không phù hợp với một Qua Tim Mau kịch bản nhiều người thuê nhà. PODs tin hoặc triển khai trường hợp duy nhất tại một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có thể phù hợp với nhu cầu của bạn. PODs tin có thể tốn kém do đó nó có thể tiết kiệm hơn để triển khai trên tiền đề để phù hợp tuỳ biến.

Chi phí vốn ban đầu

Đây là lư do thuyết phục nhất mà quản lư cấp cao, đặc biệt là giám đốc tài chính như các giải pháp điện toán đám mây v́ những chi phí đầu tư ban đầu thấp b́nh thường cần thiết để triển khai một giải pháp dựa trên đám mây.

Chi phí liên tục cho mỗi đầu

Các giải pháp dựa trên đám mây sẽ luôn luôn thu hút một chi Qua Tim Mau phí hàng tháng mỗi đại lư, b́nh quân đầu người hoặc một số mô h́nh tài chính thường được sử dụng khác. Quyết định này chủ yếu được thực hiện dựa trên điều kiện tài chính và cơ cấu vốn trong công ty. Tôi thường thấy rằng các công ty muốn bảo tồn tiền mặt và lựa chọn không cho các chi phí hoạt động của một giải pháp dựa trên đám mây.

Qua Tim Mau