Phim Dong Tien Muon Mat | Viet nam


Trong khi đó, đồng hồ đang điểm đi và cô ấy vẫn không trở lại. Tôi tḥ đầu ra khỏi pḥng để xem nơi mà cô vẫn đi và tôi thấy rằng cô đă có một đống h́nh thức được nghĩa vụ phải được điền bởi tôi, và rút tiền khác đă cho thấy cô làm thế nào để lấp đầy chúng ra.

Tôi gọi cô ấy, nhắc nhở cô rằng tôi đă có một cuộc hẹn ở phía bên kia của thị trấn và hỏi cô ấy những ǵ đă đưa cô ấy lâu như vậy. Khi trở lại, cô nói với tôi rằng cô ấy đă nhận được tất cả các h́nh thức cho tôi để điền vào để tôi có thể nhận được một hộp.

Điều này làm cho không có ư nghĩa với tôi cả. Tôi nh́n vào hộp kim loại mới trông Dong Tien Muon Mat không khác so với cái tôi đă có, trừ đi các vết lơm và bản lề bị hỏng và hỏi tại sao tôi không thể giữ cho hộp số tương tự và chỉ cần chuyển đổi các hộp kim loại.

Không thể làm được. Mặc dù các hộp giống hệt nhau về kích thước, h́nh dạng, và sự xuất hiện, các ngân hàng sẽ không cho phép tôi để trao đổi hộp. Đến thời điểm này, tôi biết rằng tôi sẽ không để làm cho cuộc hẹn của tôi.

Nếu đó là bất kỳ giao dịch ngân hàng khác, tôi sẽ nói Dong Tien Muon Mat với họ rằng tôi sẽ trở lại một ngày khác nhưng với những nội dung của két an toàn của tôi treo một nửa trong nửa ngoài của khe, đây không phải là một lựa chọn.

Ngay cả khi tôi đă sẵn sàng để đi ra khỏi ngân hàng với một nửa hộp của tôi trong nửa ngoài của khe, tôi nghi ngờ nếu họ đă có thể cho phép tôi để lại mà không chi tiêu một giờ t́m kiếm giấy tờ để tôi kư, xin giấy phép họ của tất cả các trách nhiệm cho nội dung c̣n thiếu.

Các pièce de kháng là khi cô đưa cho tôi ch́a khóa mới của tôi và yêu cầu tôi cho cả những ch́a khóa để hộp cũ của tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi chỉ có một phím với tôi và cô ấy cả gan để trừng phạt tôi v́ không có cả hai phím với tôi.

Tôi không thể tin được. Cô đứng đó cảnh báo tôi rằng nếu tôi không trả lại ch́a khóa khác một cách nhanh chóng, tôi sẽ phải trả rất nhiều tiền cho nó. Và sau đó cô đă cả trong những ch́a khóa mới để thử cả hai trước khi giao phó cho tôi với họ.

Nó không trả tiền để kéo tóc ra khỏi đầu của tôi hoặc hét lên và hét vào mặt những nhân viên ngân hàng kém hiệu quả và thiếu kỹ năng tư duy phê phán của họ. Tôi không ngạc nhiên khi biết rằng cuộc hẹn của tôi, mà đă được thực hiện vài tháng trước đây, đă được cho đi cho người khác.

Luật Murphy vẫn c̣n sống và khỏe mạnh. Bất cứ điều ǵ có thể đi sai, đă đi sai.

Dong Tien Muon Mat