đang bước vào một làn đường và nghĩ rằng bạn có thời gian khi bạn nh́n thấy một chiếc xe ở khoảng cách Không tính các anh đến trong chậm hoặc sẽ không tăng tốc ... Được anh đến chậm? Tôi nghĩ anh ấy là ... bạn nghĩ sao? Đó không phải là một điều chắc chắn ... V́ vậy, không. Như vậy .. er ... KHÔNG? Khi nghi ngờ KHÔNG bao giờ thực hiện những ǵ đặt bạn vào nguy Teo Em cơ, không bao giờ. Nó không phải về tốc độ, trạng thái của thân và tâm, theo dơi, hoặc xe hơi, nhưng là về tất cả trong cùng một quyết định tách tốt từ hoàn hảo, KHÔNG yếu tố - sống theoquy tắc này, và bạn sẽ sống. KHÔNG lái xe nếu bạn cảm thấy khó chịu, không tỉnh táo, quá nhấn mạnh, bất cứ điều ǵ. KHÔNG nguy cơ mà dặm thêm mỗi giờ nếu bạn không biết những ǵ bạn đang làm. KHÔNG vượt qua xe khác với khả năng hiển thị 0 bởi v́ bạn cảm thấy may mắn. KHÔNG đi cho các điện thoại di động, các nút radio hoặc x́ gà chỉ v́ bạn nghĩ rằng bạn có thể ... nếu bạn không hoàn toàn chắc chắn, nếu nó liên quan đến nghi ngờ ... KHÔNG. Trong một từ ... KHÔNG. DO ǵ sau đó? Ok, đây là một lọ thuốc Phim Teo Em ma thuật .. Chỉ làm những ǵ bạn thực sự biết làm thế nào để, nếu không ... bạn đoán đúng ... KHÔNG v́ bạn sẽ đặt ḿnh và những người khác có nguy cơ, V́ vậy, điều đầu tiên phải làm là ǵ? Các KHÔNG một, Chặt dây an toàn của bạn tôi sẽ nhận được lời khuyên về lái xe kỹ năng sau, bây giờ, suy niệm về DO NOT, đó là những ǵ sẽ