thông giữa hai động cơ nếu những lợi ích rơ ràng, đó là không cần thiết để biết chính xác làm thế nào mỗi động cơ được xây dựng và nếu có quan tâm nhiều hơn trong các yếu tố chi phí sau đó có một số lư do thuyết phục cho việc lựa chọn một động cơ diesel trên một động cơ xăng. Chi phí mua Một động cơ Diesel xe sẽ chi phí nhiều hơn đáng kể so với số Tinh Yeu Kho Dai lượng của nó đối diện Xăng do xây dựng phức tạp hơn của nó, nhưng có rất nhiều lợi ích lâu dài cho người lái xe đă được chuẩn bị để chờ đợi và người đi một dặm cao mỗi năm. Giữ xe lâu hơn có lẽ là khi làm với một máy chạy bằng xăng một chút chắc chắn sẽ trả cổ tức đẹp trai. Tuy nhiên, nếu bạn muốn được nh́n thấy trong một chiếc xe mới khá thường xuyên và không quan tâm đến vấn đề môi

trường sau đó bằng mọi phương tiện đi xăng. Chỉ cần lưu ư về những ǵ tương lai giữ cho tất cả chúng ta trên đường. Chi phí chạy Với dầu thường xuyên thay đổi tuyệt đối cần thiết trong việc duy tŕ một mức độ cao về hiệu suất trong các động cơ diesel và khoảng thời gian thường xuyên hơn so với động cơ xăng trong Trước đây, có thể lập luận rằng đây là nhiều rắc rối Thể Loại : Phim Chiếu Rạp hơn là giá trị. Tuy nhiên dầu thay đổi thường xuyên yêu cầu này cũng đă thay đổi đáng kể với sự diễu hành của đổi mới công nghệ. Chu kỳ phục vụ 15 hoặc thậm chí 20.000 dặm bây giờ không phải là bất thường, với việc sử dụng các loại dầu tổng hợp hiệu suất cao do đó chi phí thêm của dịch vụ đă được san bằng khi so sánh với động cơ xăng. Một trong những yếu tố quan trọng để được sinh


ra trong tâm trí khi chiêm ngưỡng một chiếc xe động cơ diesel là nó sẽ mất khoảng ba năm hoặc lâu hơn để bù đắp chi phí của động cơ diesel có giá cao hơn để chủ sở hữu phải được chuẩn bị để giữ cho máy tính Quốc Gia : Phim Mỹ của ḿnh cho nhiều thời gian hơn sẽ là trường hợp với một đơn vị cung cấp xăng để hiển thị một lợi nhuận. Bán lại giá trị gia tăng Từ các động cơ diesel xa outlives động cơ xăng nếu nh́n đúng cách sau khi, nó vẫn giữ một giá trị c̣n lại cao hơn v́ nó lớn lên không chỉ do độ tin cậy của nó nhưng đến giảm tỷ lệ mắc sửa chữa động cơ. Một động cơ khí hủy theo thời gian và nó lớn lên cơ hội mặc lớn và tăng giọt nước mắt và sự cần thiết phải sửa chữa tốnkém trở nên không thể tránh khỏi. Ngược lại một động cơ diesel tiếp tục thực hiện cũng như tăng số dặm do đó làm cho một chiếc xe số dặm cao hấp dẫn hơn nhiều cho người mua hơn so với xăng anh em họ đối lập của nó. V́ vậy, trong bản tóm tắt, nếu bạn muốn có một công cụ đáng tin cậy cung cấp cho nền kinh tế tốt và giữ lại một giá trị bán lại cao hơn sau đó đi cho động cơ diesel. Nếu bạn lái một dặm cao trong quá tŕnh một năm đi cho động cơ diesel. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi chiếc xe của bạn thường xuyên hơn và lái xe một dặm tương đối trung b́nh trong một năm sau đó đi cho xăng. Một động cơ Diesel dặm cao có thể được khá