Mộ Rồng " Những kết quả này cũng có thể mở một hộp công cụ hóa học hoàn toàn mới cho sản xuất công nghệ sinh học ", Isaacs nói. " Ví dụ, thêm polyme bền với một phân tử điều trị có thể cho phép nó hoạt động c̣n trong máu của con người. " Nhưng để có một tác động như vậy, các nhà nghiên cứu cho biết , những mảng lớn của bộ gen cần phải được thay đổi cùng một lúc. "Nếu chúng ta thực hiện một số thay đổi làm cho các vi khuẩn nhiều hơn một chút khả năng chống virus , virus sẽ bồi thường. Nó trở thành một trận chiến qua lại , " Giáo Hội nói. " Nhưng nếu chúng ta lấy ẩn vi khuẩn và làm cho một bó toàn bộ các thay đổi , Phim Mộ Rồng khi chúng tôi đưa nó trở lại và hiển thị nó cho các vi rút, vi rút sẽ nói " Tôi bỏ cuộc. " Không có số lượng đa dạng trong bất kỳ dân số virus tự nhiên hợp lư là có được đủ để bù đắp cho bộ gen cực kỳ mới này . "


Xem Phim Mộ Rồng Trong nghiên cứu đầu tiên , chỉ với một đơn vị mă duy nhất bị loại bỏ, các sinh vật kiểu gen mă hóa lại cho thấy tăng sức đề kháng với nhiễm virus. Cùng tiềm năng " cực kỳ hệ gen mới " sẽ làm cho nó không thể cho gen kế thoát ra quần thể hoang dă , Giáo Hội nói, bởi v́ họ sẽ không tương thích với hệ gen tự nhiên . Điều này có thể mang lại lợi ích đáng kể với các chủng thiết kế cho các loại thuốc hoặc kháng thuốc trừ sâu , ví dụ. Xem Phim Mộ Rồng chiếu rạp Những ǵ nhiều hơn , kết hợp hiếm hoi , các axit amin không đạt tiêu chuẩn có thể đảm bảo chủng chỉ tồn tại trong một môi trường pḥng thí nghiệm. Kỹ thuật và tiến hóa.