Two Womens Room

vào một nhiệm vụ, những khoảnh khắc của sự cô đơn chắc chắn cuộc tấn công tôi tất cả bây giờ được nguyên tắc của thiết kế. Tôi đă sai. Một thành viên của nhóm khác cuối cùng giải thích rằng khi chúng ta cho họ thấy kế hoạch nghiên cứu đầy những ngôn từ như "thẻ loại IA," điều đó có nghĩa ǵ đối với họ. Nếu chúng tôi muốn tất cả mọi người của tô, chúng tôi phải làm một công việc tốt hơn ở giải thích thuật ngữ của chúng tôi, như Mike Monteiro giải thích trong thiết kế là một công việc : Đó là công việc của bạn như là một nhà thiết kế, và một chuyên gia truyền thông, để t́m thấy những ngôn ngữ chính xác để giao tiếp với khách hàng của bạn. Khi bạn nói một khách hàng không

Two Womens Room

có được nó" bạn cũng có thể nói rằng, "Tôi không thể t́m ra cách để có được quan điểm của tôi qua. Tôi là một nhà thiết kế lười biếng. Xin vui ḷng thực hiện tất cả khách hàng của tôi từ tôi. " Thật buồn cười bởi v́ đó là sự thật. Chúng tôi muốn mọi người quan tâm về thiết kế cũng như chúng tôi, nhưng làm thế nào có thể họ nếu chúng tôi nói chuyện với họ bằng tiếng nước ngoài? Điều quan trọng là, như chúng tôi làm với bất kỳ người sử dụng, chúng tôi t́m thấy một từ vựng được chia sẻ và trao quyền cho người khác để trở thành nhà truyền giáo cho nguyên nhân của chúng tôi. Một khi chúng tôi đă dành thời gian để thực sự xác định tất cả những lời nói hài hước trong nghiên cứu của chúng tôi và giai đoạn khám phá, chúng tôi quay lại đội khác vào


những người ủng hộ cho thiết kế-người, được trang bị một vốn từ vựng được chia sẻ, có thể và sẽ lây lan từ thiết kế bên trong của ḿnh mạng. Trong trường hợp này, mạng trở nên cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi: các nhà phát triển khác trong cộng đồng Ubuntu mà chúng ta rất muốn tham gia với trong quá tŕnh thiết kế của chúng tôi. Tất cả điều