Những Đóa Hồng Gai tập 1 2 3 4 5
Phim Nhung Doa Hong Gai những thách thức trong tương lai trong lĩnh vực AI đă được thực hiện bởi Hiệp hội Mỹ cho Trí tuệ nhân tạo (AAAI) làm rơ rằng AI là "sự hiểu biết khoa học của các cơ chế cơ bản tư tưởng và hành vi thông minh và hiện thân của họ trong máy".

Các "trí tuệ nhân tạo" hạn lần đầu tiên được đặt ra bởi John McCarthy tại một hội nghị tại Đại học Dartmouth, New Nhung Doa Hong Gai Hampshire, trong năm 1956, nhưng các khái niệm về máy thông minh là trong thực tế hơn nhiều. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Smith-thần, Hephaestus, được cho là người làm cho Talos, một "con ḅ đầu" người đàn ông đồng người bảo vệ Crete cho vua Minos tuần tra các đảo đáng sợ ra kẻ mạo danh. Tươn

g tự như vậy trong thế kỷ 13 đầu nói cơ khí được cho Nhung Doa Hong Gai là đă được tạo ra để dọa những kẻ xâm nhập, với Albert Cả và Roger Bacon nổi tiếng là một trong những chủ sở hữu. Tuy nhiên, nó chỉ là trong 50 năm qua mà AI đă thực sự bắt đầu thấm nhuần văn hóa phổ biến. Niềm đam mê của chúng tôi với "máy suy nghĩ" là hiển nhiên, mà đă được sai bị bóp méo bởi những ư nghĩa khoa học viễn tưởng nh́n thấy trong văn học, điện ảnh và truyền h́nh.

Trong thực tế lĩnh vực AI là xa từ việc tạo ra những chúng sinh nh́n thấy trong các phương tiện truyền thông, nhưng điều này không có nghĩa là tiến tŕnh thành công đă không được thực hiện. AI đă được một chi nhánh phong phú của nghiên cứu trong 50 năm và nhiều nhà lư thuyết nổi tiếng đă góp phần vào lĩnh vực này, nhưng một trong những người tiên phong máy tính
Nhung Doa Hong Gai