Xem Phim Lời Cầu Hôn Thứ Hai - Hàn Quốc
Phim Loi Cau Hon Thu Hai Bạn cũng nên hỏi bảo hành đi kèm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí. Mua một robot không có bảo đảm là một canh bạc tốn kém. "Như là" không có nghĩa là một robot sẽ hoạt động đúng cách, ngay cả khi nó sức mạnh để chạy. Độ chính xác và độ tin cậy là những khía cạnh quan trọng của một hệ thống robot. Hệ thống phải được chứng minh trước khi bạn thực hiện các cam kết cuối cùng để mua.

Đấu giá thiết bị cung Loi Cau Hon Thu Hai cấp robot để bán không đảm bảo các robot họ đang bán. Thường các máy móc đă được đứng nhàn rỗi trong một khoảng thời gian dài và thậm chí có thể không supportable. Ngoài ra, nó có thể đă được lưu trữ trong một môi trường có kiểm soát không nhiệt độ hoặc thậm chí bên ngoài! Các robot có thể t́m được trong t́nh trạng hoàn hảo, nhưng bị nước hoặc thiệt hại nhiệt ám nó vô dụng. Không có cách nào biết được trừ kh

i thử nghiệm lặp lại có thể được thực hiện để sự hài ḷng của bạn. Loi Cau Hon Thu Hai Ngoài ra, robot mua từ cuộc đấu giá hiếm khi bao gồm các gói tích hợp. Tích hợp robot là một thủ tục tốn kém nếu mua riêng từ các đơn vị robot. Nhiều công ty sẽ không tích hợp một hệ thống mà họ không thể đảm bảo. Nếu bạn mua một robot từ một cuộc đấu giá, sau đó bạn sẽ cũng phải đảm bảo dụng cụ, fixturing, lập tŕnh, đào tạo và dịch vụ cho robot của bạn.

Robot rất phức tạp và thiết bị công nghiệp phức tạp. Họ cũng được, một khi tích hợp, rất quan trọng cho các hoạt động của công ty của bạn. Sửa chữa cần phải được thực hiện như khẩn trương và hiệu quả như
Loi Cau Hon Thu Hai